ຈີນຈະຂະຫຍາຍຫວ່າງງານໂຫຍດເພື່ອລໍ້ລົບການເມືອງ-ການທູດກິ່ງ(ການບິນ)-ເທດສະບານລັດຖະບານຕ້ອງຂະຫຍາຍຫວ່າງງານໂຫຍດກັບຊາວຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ລົງທະບຽນໃນທ້ອງຖິ່ນ,ປະເທດຈີນກ່າວວ່າໃນວັນພຸດ,ເປັນມັນ ດໍາເນີນການ ມພະຍາຍາມໂດຍສະບາຍເງື່ອນໄຂສໍາລັບການແຮງງານ. ຈີນປະຕິຮູບສະຕິຜູ້ນຳໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫຼາຍທົນທານສໍາລັບຊ້າລົງໂຕຂອງເສດຖະກິດ,ເບິ່ງສຸຂະພາບການຈ້າງໃນລະດັບທາງເທິງນະໂຍບາຍບູລິມະສິດແລະສໍາຄັນທີ່ສະພາບການສໍາລັບການສັງສະຖຽນລະພາບ.

ນີ້ຈະຊ່ວຍແຮງງານ,ຜູ້ທີ່ຂາດຕົວເມື,ແລະຖືກຕັດອອກ,ພ້ອມກັບຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ,ຈາກການເຂົ້າເຖິງການສຶກສາແລະວັດດີການສັງຄົນອກເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ການຂາດການຂອງທ້ອງຖິ່ນ ທະບຽນນຄວນຈະບໍ່ໄດ້ຮັບການນໍາໃຊ້ເປັນພື້ນຖານສໍາລັບການປະຕິເສດວ່າງງານໂຫຍດ,ກະຊວງຊັບພະຍາກອນມະນຸດແລະສັງຄົມໄດ້ກ່າວວ່າ,ອີງຕາມການລັດຖະບານເວັບໄຊທ໌. ທ້ອງຖິ່ນລັດຖະບານຍັງຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງການຟຣີການເຮັດວຽກປຶກສາແລະວຽກ-ທີ່ກໍາລັງຊອກຫາການບໍລິການ,ແລະຖະການເຮັດວຽກພັດທະນາແລະແຮງງານ,ການກໍ່ສ້າງ,ມັນຂຶ້ນ. ຈີນໄດ້ຊ້າຫລຸດຄົວເຮືຽນວບຄຸມໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າເປັນລັດຖະບານທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອດຸ່ນດ່ເປົ້າຫມາຍດັ່ງກ່າວເປັນກໍາລັງໃຈຂອງລ້ານຂອງຊາວກະສິກອນທີ່ຈະເຄື່ອນຍ້າຍກັບເມືອງແລະຫຼີກເວັ້ມແລະການຫວ່າງງາີ້ ອື່ນໆການພັດທະນາປະເທດຊາດ.

ໃດຫມາຍສຽງໃນວຽກຈະຍົກລະຄັງປຸສໍາລັບລັດຖະບານເປັນມັ ມພະຍາຍາມທີ່ຈະຫນັບສະຫນູນເສດຖະກິດທີ່ຊ້າເປັນ

ເຫຼົ່ານີ້ມາດຕະການລວມເປັນຕາດອກເບ້ຍຕັດປີທີ່ຜ່ານມາ.

ດຖະກິດຂອງຈີນໄດ້ສ້າງຫຼາຍກ່ວາສິບລ້ານວຽກໃຫມ່ໃນປີ ໒໐໑໔,ຫູຢ່າງເປັນທາງເປົ້າເຖິງວ່າຈະມີການຊະລໍໂຕຂອງເສດຖະກິດ