ແມ່ນຫຍັງແຕກຕ່າງລະຫວ່າງການສິດທິຂອງອາເມລິກາແລະຈີນພົນລະເມືອງຢູ່ໃນສະຫະລັດ,ຖະທໍາມະນູນສິດທິແມ່ນບັນຊີລາຍການຂອງສິ່ງທີ່ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ເພື່ອທ່ານ. ປົກກະຕິ,ທ່ານບໍ່ສາມາດຂໍມອບສິດເປັນຖ້າຫາກວ່າທ່ານມີການຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງສອງພາກສ່ວນເອກະຊົນ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ,ຖ້າຫາເອກະຊົນບໍລິສັດສະແດງໃຫ້ເຫັນບຸກຄົນຂໍ້ມູນຂ່າວກ່ຽວກັບທ່ານ,ທ່ານບໍ່ສາມາດຟ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການລະເມີດກ່ຽວກັບການຖະທໍາມະນູນສິດທິ,ນັບຕັ້ງແຕ່ໃນສະຫະລັດຖະທໍາມະນູນສິດພຽງແຕ່ມີສ່ວນຮ່ວພັນລະຫວ່າງທ່ານແລະລັດຖະບານ. ພວກເຮົາກົດຫມາເນັ້ນຫ’ນລົບສິດ'(ເຊັ່ນ:ການລັດຖະບານບໍ່ສາມາດເຮັທີ່ທ່ານ)ແລະບໍ່’ທາງທິນ'(ເຊັ່ນ:ການລັດຖະບານຕ້ອງໄດ້ສະຫນອງທ່ານທີ່ມີ).

ໃນກໍາລັງຄິດຂອງສິດກ່ຽວຂ້ອງທັງທາງດ້ານກົດພົວພັນຊຶ່ງປະກອບມີບໍ່ພຽງແຕ່ ພົວພັນລະຫວ່າງລັດຖະບານແລະບຸກຄົນ,ແຕ່ຍັງໄດ້ລະຫວ່າງເອກະຊົນບຸກຄົນ. ດັ່ງນັ້ນຖ້າຫາກໃຜຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ສູນຂອງທ່ານ,ທ່ານຈະຟ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການເມີດຂອງສິດທິຂອງທ່ານທີ່ຈະຊັບສິນ,ແລະສິດທິທີ່ສຸດແມ່ນພື້ນຖານໃນການສືຖະທໍາມະນູນ. ຊ້ຳຢູ່ໃນປະເທດຈີນມັນແມ່ນຍາກທີ່ຈະບັງຄັບໃຊ້ສິດຕໍ່ຕ້ານລັດ,ເພາະຄຳສອນຂອງລັດມສົນໃຈ’ແລະ’ສາທາລະນະຄໍາສັ່ງ. ດັ່ງນັ້ນຖະທໍາມະນູນສິດທິແມ່ນສໍາຄັນຫຼາຍໃນການສັ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງທີ່ບໍ່ແມ່ນລັດບຸກຄົນກ່ວາລະຫວ່າງລັດແລະບຸກຄົນ. ພາຍໃຕ້ຈີນຖະທໍາມະນູນທ່ານມີສິດທີ່ຈະເວົ້າ,ແລະຖ້າຫາກວ່າເປັນບຸກຄົນເອກະຊົນຜູ່ກ່ຽວກັບສິດທິຂອງທ່ານຟຣີ,ທ່ານສາມາດຟ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການວ່າ. ຖ້າຫາກວ່າລັດຖະບານບອກໃຫ້ທ່ານເພື່ອປິດເຖິງ,ແມ່ນມີຫຼາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງລົງຮອຍກັນວ່າປະຊາຊົນຈະກົດລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານມີສິດທີ່ຈະເຮັດແນວນັ້ນພາຍໃຕ້’ລັດສົນໃຈ. ໃນສະຫະລັດ,ມັນເຮັດວຽກວິທີການອື່ນໆ,ທ່ານສາມາດຟ້ອງລັດຖະບານເພື່ອປ້ອງກັນການລະເມີດຂອງການທໍາອິດປ່ຽນແປງ,ແຕ່ຄັ້ງທໍາອິດແມ່ນປ່ຽນແປງ ກ່ຽວຂ້ອງຖ້າຫາກທ່ານກໍາລັງເມືອງກັບເອກະຊົນບຸກຄົນ.

ໃຫ້ຕົວຢ່າງຂອງການແຕກຕ່າງ

ຄິດວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບຈີນເປັນຂ່າວ,ແລະໄດ້ຕອບຮັບການລຶບ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຟ້ກ່ຽວກັບເຫດການທີ່ຂ້າພະເຈົ້າສິດທິທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ຮັບການລະເມີດ. ປັດຈຸບັນມັນໄດ້ຫັນອອກວ່າຖ້າຫາກວ່າມັນເປັນເຈົ້າຂອງຂ່າວຄະນະທີ່ລ້າງຂ້າພະເຈົ້າຕອບ,ພວກເຂົາເຈົ້າສາມາດຂໍວ່າສິດທິຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະຊັບສິນ ຂ້າພະເຈົ້າສິດທິໃນການຟຣີ. ຖ້າຫາກວ່າມັນແມ່ນລັດຖະບານ,ຫຼັງຈາກນັ້ນລັດຖະບານສາມາດຮ້ອງຂໍ’ລັດມສົນໃຈ’ແລະວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າສິດທິໃນການຟຣີ. ປັດຈຸບັນຄິດວ່າ,ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຕອບຂໍ້ຄວາມກ່ຽວກັບການຂ່າວຄະນະກໍາມະ,ແລະມັນໄດ້ຫັນອອກວ່າບຸກຄົນທີ່ລ້າງມັນແມ່ນເປັນທີ່ເຂົ້າໄປໃນເຄື່ອງແມ່ຂ່າຍ. ຖ້າຫາກວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຈະຟ້ທີ່ ໄດ້,ມັນຈະເປັນສໍາລັບການລະເມີດຂອງຂ້າພະເຈົ້າສິດທິໃນການຟຣີ. ແຮກເກີລຶຕອບຂອງຂ້າພະເຈົ້າ,ລະເມີດຂອງຂ້າພະເຈົ້າສິດທິໃນການເວົ້າ,ແລະຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຊອກຫາວິທີຊົດເຊີຍ. ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຊັບສິນສິດທິດ,ຫຼືພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນລັດເປັນທາງການ. ປັດຈຸບັນອາເມລິກາຈະເວົ້າວ່າ,ສິ່ງນີ້ບໍ່ໄດ້ມີການເຮັດມີສິດທີ່ຈະເວົ້າ, ແລະເຂົາຈະຖືກອາເມລິກາພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ. ພວກເຮົາພາຍໃຕ້ກົດຫມາຍ,ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດຟ້ແຮກເກີສໍາລັບການເສຍຫາຍ,ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຟ້ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສໍາລັບການລະເມີດຂອງຂ້າພະເຈົ້າເວົ້າສິດ(ມັນອາດຈະ ການແຊກແຊງ). ຢູ່ໃນສະຫະລັດທາງດ້ານກົດບົບ,ສິດທິທີ່ຈະເວົ້າໃຊ້ກັບລັດການປະຕິບັດ,ແລະແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງຖ້າຫາເອກະຊົນບຸກຄົນທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມ. ສິ່ງຫນຶ່ງທີ່ຈະອອກທີ່ນີ້ແມ່ນວ່າທັງຫບົບກົດຫມາຍມີການແກ້ໄຂບັນຫາສະເພາະໃດຫນຶ່ງເພື່ອວ່າໃນທີ່ສຸດ,ຂ້າພະເຈົ້າຈະສາມາດທີ່ຈະເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຈະແຮກເກີ. ຈຸດແມ່ນວ່າຂ້າພະເຈົ້າຈະນໍາໃຊ້ເປັນຫຼາຍທີ່ແຕກຕ່າງດ້ານທິດສະດີທີ່ຈະເຮັດມັນ. ໂດຍກ່າວວ່າ’ດີບໍ່ມີບໍ່ແມ່ນໃດທີ່ແຕກຕ່າງເພາະວ່າບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ບໍ່ດີຈະເກີດຂຶ້ນກັບແຮກເກີ’ແມ່ນຄ້າຍຄືວ່າດຽວບໍ່ມີແມ່ນບໍ່ມີທີ່ແຕກຕ່າງລະຫວ່າງເຍຍອາຫານແລະອາຫານເພາະວ່າພວກເຂົາເຈົ້າທັງຫມບັນຈຸໂປຼຕີນແລະຮັກສາທ່ານຈາກການ. ຫນຶ່ງໃນສິ່ງທີ່ປະຊາຊົນຢູ່ໃນສະຫະລັດໄດ້ຮັບການຜິດພາດແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າສົມມຸດວ່າທີ່ສຳຄັນແມ່ນແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ’ປະຊາທິປະໄຕ’ແລະ’ຍັງໄດ້’ດັ່ງນັ້ນພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າທ່ານສາມາດດໍາເນີນການຊາທິປະໄຕມີແນວຄິດທີ່ ຫຼາຍທີ່ແຕກຕ່າງກ່ວາອາເມຣິກາ. ຈີນບໍ່ແມ່ນຊາທິປະໄຕ,ແຕ່ເຢຍລະມັນແລະຝຣັ່ງແມ່ນ,ແລະບາງສ່ວນຂອງແຕກຕ່າງລະຫວ່າງພວກເຮົາແລະປະເທດຈີນ,ແມ່ນພາສາອັງກິດເຍແຕກຕ່າງຫຼາຍກ່ວາຊາທິປະໄຕຍັງໄດ້ບໍ່. ມັນເປັນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຈີນປົກປ້ອງບຸກຄົນທີ່ສິດຫນ້ອຍກ່ວາຕາເວັນຕົກເອີຣົບຫຼືສະຫະລັດ. ພາຍໃຕ້ຈີນກົດໝາຍ(ທີ່ອີກເທື່ອຫນຶ່ງມາຈາກເຢຍລະມັນ),ຢ່າງເປັນທາງສາມາດແທນສິດທິຂອງທ່ານກ່ຽວກັບພື້ນທີ່ຂອງລັດມສົນໃຈ’ຫຼື’ສາທາລະນະຄໍາສັ່ງ’ແລະຈີນກົດຫມາແປ’ນການຮັກສາລະບົບສັງຄ’ນ(ເຊັ່ນການຮັກສາຫນຶ່ງາມ)ເປັນທີ່ຖືກຕ້ອງຂອງລັດມສົນໃຈ. ຢູ່ທີ່ດຽວກັນທີ່ໃຊ້ເວລານີ້ບໍ່ໄດ້ຫມາຍຄວາມວ່າຈີນມີພົນລະເມືອງບໍ່ມີສິດທິ,ຫລືວ່າລັດຖະບານແມ່ນທັງຫມົດທີ່ມີອໍາ. ສໍາລັບຕົວຢ່າງ,ຖ້າຫາກວ່າທາງການຈີນໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ’ສ່ວນ’ແລະບໍ່ເກືອດຫ້າມໂດຍກົດຫມາຍ,ທ່ານສາມາດໃນທິດສະດີ,ແລະໃນເປັນເລື່ອງແປກທີ່ຂະຫນາດໃຫຍ່ຈໍານວນຂອງກໍລະນີໃນການປະຕິບັດເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງກ່ຽວກັບມັນກົດຫມາຍ. ຫນຶ່ງໃນອື່ນໆທີ່ແຕກຕ່າງແມ່ນສິດທິແມ່ນຍ້ອນວ່າພວກເຮົາສິດທິໂນ້ມທີ່ຈະເປັນທາງລົບແລະການມີສ່ວນຮ່ວ ລັດຖະບານ,ພວກເຂົາເຈົ້າໂນ້ມທີ່ຈະມີຫຼາຍຢ່າງແທ້ຈິງ. ບໍ່ມີສິ່ງທີ່ສໍາລັບຕົວຢ່າງ,ພວກເຮົາລັດຖະບານບໍ່ສາມາດເຮັດພາຍໃຕ້ການທໍາອິດປ່ຽນແປງ,ແລະມີບາງເຂດໃນການທີ່ທ່ານສາມາດໂຕ້ຖຽງວ່າ’ເວົ້າ’ແມ່ນຢ່າງແທ້ຈິງ,ແລະທ່ານສາມາດສ້າງບາງຢ່າງຊັດເຈກົດລະບຽບກ່ຽວກັບສິ່ງທີ່ລັດຖະບານບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ເນື່ອງຈາກວ່າ,ຈີນຖະທໍາມະນູນໄດ້ປະທານສິດທິ(ເຊັ່ນວ່າທ່ານມີສິດທີ່ຈະເປັນການສຶກສາແລະສິດທິໃນການເຮັດວຽກ),ທ່ານບໍ່ສາມາດສ້າງເປັນວິທະຍາໄລກົດລະບຽບລະບົບສໍາລັບການສິດທິໃນການເຮັດວຽກຫຼືການສິດທິໃນການເປັນການສຶກສາ. ດັ່ງນັ້ນຈີນໄດ້ກົດລະບຽບນີ້ວ່າຖະທໍາມະນູນສິດທິແມ່ນບໍ່ໂດຍກົງ. ມັນພຽງແຕ່ຈະບໍ່ໄດ້ເຮັດວຽກສໍາລັບຜູ້ໃດຜູ້ຫນຶ່ງທີ່ຈະໄປສານແລະເວົ້າວ່າ’ຂ້າພະເຈົ້າມີສິດທີ່ຈະເຮັດວຽກ,ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນວຽກງານ. ດັ່ງນັ້ນໃນໂຄງຮ່າງການ,ການປະຊຸມເຮັດໃຫ້ການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບວິທີການບັງຄັບໃຊ້ສິດທິ,ແລະການຖະທໍາມະນູນສິດທິຂອງແມ່ນມີຫຼາຍຫນ້ອຍຢ່າງແທ້ຈິງ(ແມ່ນແລ້ວ,ທ່ານມີສິດທີ່ຈະເຮັດວຽກ,ຂໍໃຫ້ທ່ານວ່າງງານ,ພວກເຮົາແມ່ນການເຮັດວຽກກ່ຽວກັບບັນຫາໄດ້). ໃດກໍຕາມ,ເນື່ອງຈາກວ່າຂອບນໍາໃຊ້ກັບດ້ານການເມືອງ ສິດ,ທີ່ທ່ານສິ້ນສຸດເຖິງທີ່ມີຫນ້ອຍ,ການປົກປ້ກ່ຽວກັບເວົ້າ